Khách hàng có thể đăng ký và dùng thử phần mềm tại website: https://app.kiemtratailieu.vn, khách hàng sẽ nhận được thông tin về

  • Sử dụng chức năng tương ứng với gói FLEX bao gồm: Kiểm tra trùng lặp và chính tả; xem, chỉnh sửa và xuất báo cáo.
  • Thời hạn sử dụng thử là 30 ngày

KTTL không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của khách hàng liên quan tới quá trình dùng thử này.

Khi hết thời hạn dùng thử, toàn bộ dữ liệu dùng thử của khách hàng có thể sẽ bị xóa bỏ một phần hoặc hoàn toàn khỏi hệ thống, trừ trường hợp khách hàng đăng ký chuyển sang hình thức thuê bao chính thức và được KTTL chấp nhận.