Mua theo lượt

(Giá đã bao gồm thuế GTGT)
ĐĂNG KÝ DŨNG THỬ
Miễn phí 
FLEX_5
49.000 đ
FLEX_12
99.000 đ
FLEX_100
499.000 đ

Gói Đăng ký dài hạn

(Giá đã bao gồm thuế GTGT)
Tiết kiệm nhất
4.499.000 đ/năm

PERSONAL - Cá nhân

Tối ưu nhất cho cá nhân
8.999.000 đ/năm

PREMIUM - Nâng cao

Tối ưu nhất cho đơn vị đào tạo
15.000.000 đ/năm

PROFESSIONAL - Cho đơn vị

Triển khai riêng cho đơn vị

Hệ thống riêng cho đơn vị giáo dục với số lượng tài khoản lớn (từ 300 tài khoản trở lên) với dữ liệu nội sinh và chi phí tối ưu

Nhận lượt miễn phí với chương trình chia sẻ?

Giới thiệu dễ dàng, nhận quà không giới hạn

Xem thông tin chi tiết chương trình tại đây