Mua theo lượt

FLEX_5
49.000 đ
FLEX_12
99.000 đ
FLEX_30
199.000 đ
FLEX_100
499.000 đ

Gói Đăng ký dài hạn

Lựa chọn tốt nhất
749.000 đ/tháng 
hoặc
4.499.000 đ/năm

PERSONAL - Cá nhân

Lâu dài
1.499.000 đ/tháng
hoặc
8.999.000 đ/năm

PREMIUM - Nâng cao