Mua theo lượt

(Giá đã bao gồm thuế GTGT)
ĐĂNG KÝ DŨNG THỬ
Miễn phí 
FLEX_5
49.000 đ
FLEX_12
99.000 đ
FLEX_100
499.000 đ

Gói Đăng ký dài hạn

(Giá đã bao gồm thuế GTGT)
Lựa chọn tốt nhất
749.000 đ/tháng 
hoặc
4.499.000 đ/năm

PERSONAL - Cá nhân

Lâu dài
1.499.000 đ/tháng
hoặc
8.999.000 đ/năm

PREMIUM - Nâng cao

Chuyên nghiệp
2.000.000 đ/tháng
hoặc
15.000.000 đ/năm

PROFESSIONAL - Cho đơn vị

Triển khai riêng cho đơn vị

Hệ thống riêng cho đơn vị với số lượng tài khoản lớn, dữ liệu nội sinh và chi phí cực kì ưu đãi

Nhận lượt miễn phí với chương trình chia sẻ?

Chia sẻ không giới hạn, giới thiệu càng nhiều, nhận quà càng lớn 

Xem thông tin chi tiết chương trình tại đây