Bước 1: Sau khi đã đăng nhập, chọn mục Thanh toán

Bước 2: Lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu, sửa các thông tin cần thiết. Sau đó, hãy đọc kỹ điều khoản thanh toán, đồng ý và chọn Tiếp theo

Bước 3: Chọn hình thức thanh toán, KTTL hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán thông qua đối tác thanh toán trung gian OnePay, bao gồm Thẻ ATM nội địa, Mã QR và Thẻ Quốc tế. Hãy chọn hình thức thanh toán phù hợp với bạn và chọn Tiếp theo

Bước 4: Xác nhận lại thông tin và chuyển qua bước Thanh toán

Bước 5: Thanh toán trên kênh thanh toán trung gian OnePay